Velkommen

Norges Frivilligsentraler tilbyr i samarbeid med WIS en enkel måte din frivilligsentral kan få oversikt over og vise fram alle lag og foreninger på nettet. Det er også mulig å sende ut sms/e-post med en lenke slik at foreningen selv kan oppdatere sine data. Klikk nedenfor for å se en demoside.

Fritidsaktiviteter

For de som ønsker det, har vi laget et register over fritidsaktiviteter med illustrasjoner. En kan knytte en forening til en eller flere slike aktiviteter og vise det på foreningsportalen.

For hvem

Tilgangen til foreningsportalen knyttes til frivilligsentralen og administreres gjennom frivilligsentralens dataløsning InVi. Da har en det viktige leddet som kan sørge for at registeret er oppdatert og korrekt.

Priser

Prisen pr. frivilligsentral er satt til kr. 350,- pr. måned. Dette inkluderer administrativt verktøy, nettside og mulighet for oppdatering av foreningene selv. Det inkluderer også løsning for å sende ut e-post og sms til foreningene, men sms koster kr. 0,39 pr. stk.

Kontakt


Sosiale media

©