Velkommen

Norges Frivilligsentraler tilbyr i samarbeid med WIS en enkel løsning for å få oversikt over foreningene. Den oppfyller fire viktige krav:
1. Tilgjengelig for publikum på enkel nettside
2. Enkelt å administrere (bruker InVi)
3. Kan sende meldinger (e-post/sms) til alle eller utvalgte foreninger
4. Foreningene kan oppdatere selv med kode eller lenke på e-post/sms

Fritidsaktiviteter

For de som ønsker det, har vi laget et register over fritidsaktiviteter med illustrasjoner. En kan knytte en forening til en eller flere slike aktiviteter og vise det på foreningsportalen.

For hvem

Tilgangen til foreningsportalen knyttes til frivilligsentralen og administreres gjennom frivilligsentralens dataløsning InVi. Da har en det viktige leddet som kan sørge for at registeret er oppdatert og korrekt.

Priser

Prisen pr. frivilligsentral er satt til kr. 350,- pr. måned. Dette inkluderer administrativt verktøy, nettside og mulighet for oppdatering av foreningene selv. Det inkluderer også løsning for å sende ut e-post og sms til foreningene, men sms koster kr. 0,39 pr. stk.

Mer informasjon

Her legger vi ut dokumenter med mer informasjon.

Kontakt


Sosiale media

©