Oversikt over organisasjoner og aktivitet Foreningsportal.no

Forbedring av foreninger på portalen

Det ble i mars gjort mange forbedringer på portalen. Flere av disse blir standard mandag 17.04.2023, men portalen kan selv styre det.

1. Det gjøres en del endringer på portalene mandag 17.04.2023

 • Det er åpnet en del nye muligheter på portalen, og vi legger det ut som standard på samtlige portaler mandag 17.04.2023 kl. 12:00.
 • Administrator på portalen kan på forhånd sette opp at endringene ikke skal skje, og en kan også justere det når som helst i ettertid.

Følgende endringer vil bli gjort (les mer om de enkelte endringene lenger ned):

 1. Vi bytter til et bedre filter i toppen på foreninger
 2. Vi tar med filter for område, kategori, fritidsaktivitet og målgruppe
 3. Vi legger inn en målgruppe: "Barn og ungdom"
 4. Vi åpner for at foreningene kan redigere på område, kategori, aktivitet og målgruppe

2. Bedre filter på foreninger

Vi har laget en ny filterløsning som vi tror vil fungere bedre for mange av portalene. Litt om den nye:

 • Den tar mindre plass på skjermen. Fungerer også bedre på mobil.
 • Mulighet til å også sette filter på fritidsaktivitet og målgruppe (i tillegg til område og kategori)
 • Mulighet til å bestemme hvilke filter som skal vises
 • Det er søk i område, kategori og fritidsaktivitet
 • Det nye filteret har størst fordel der det er mange områder og kategorier

Dermed kan en nå velge mellom to ulike format på filter på foreningene. Du bestemmer dette under Innstillinger - Oppsett - Foreningsportal. Legg til valg for "Forening Filter" og sett det til "knapper" eller "Valgfelt".

Vi bytter på alle portaler over til ny filterløsning 17.04.2023. Portalen kan velge at de ønsker å ha den gamle løsningen.

Her er de to filterløsningene:

 1. Filter med knapper (tidligere)
 2. Filter med valgfelt (ny)

3. Styre hvilke filter som skal være med på ny filterløsning

 • Dersom en velger ny filterløsning for foreninger kan en bestemme hvilke valgfelt som skal være med
 • Gjør dette under Innstillinger- Oppsett - Foreningsportal
 • Legg til valg for "Forening Filter" + "Område" / "Kategori" / "Aktivitet" / "Målgruppe" og sett det til "Ja" eller "Nei"

Vi setter at alle fire felt skal vises i filteret 17.04.2023. Portalen kan selv bestemme hvilke felt dere vil vise.

4. Visning på oversikt over organisasjoner

Vi har laget en ny visning med fokus på bildet. Litt om den nye visningen:

 • Viser bilde, logo, navn, kategori og beskrivelse
 • Ser best ut hvis de fleste av foreningene har lagt inn bilde
 • Fungerer både for foreninger og bedrifter

Dermed kan en nå velge mellom to ulike format på oversikt over foreninger/bedrift (galleri). Du bestemmer dette du under Innstillinger - Oppsett - Foreningsportal. Legg til valg for "Forening Galleri" og "Bedrift Galleri" og sett det til "kort med kontaktinfo" eller "Kort med bilde".

Det gjøres ingen endring på visning 17.04.2023. Portalen må selv bytte til ny visning hvis en ønsker det.

Her er de to ulike visningene:

 1. Kort med kontaktinfo (tidligere)
 2. Kort med bilde (ny)

5. Innført nytt felt for målgruppe på organisasjoner

 • Mange portaler har ønsket muligheten til å få en oversikt over foreninger for en bestemt målgruppe
 • Derfor har vi opprettet felt for målgruppe. En organisasjon kan ha flere målgrupper
 • Portalen kan selv bestemme hvilke målgrupper som skal være tilgjengelige valg
 • Det er lagt inn felt på redigering av organisasjon i InVi der en kan hake av for en eller flere målgrupper
 • Portalen kan selv administrere målgrupper under Innstillinger - Oppsett - Org. målgrupper

Det legges 17.04.2023 inn målgruppe "Barn og unge" på alle portaler. Portalen kan selv redigere på det.

6. Gi foreninger tilgang til å redigere sentrale felt

 • Tidligere har ikke foreningene kunnet endre sitt område eller kategori
 • Nå er det åpnet det for at foreningene kan redigere både område, kategori, fritidsaktivitet og målgruppe
 • Område og kategori er felt der de kan velge en av gjeldende verdier
 • I feltet for målgruppe kan en velge flere av de tilgjengelige målgruppene

Når det gjelder fritidsaktivitet er det en egen seksjon på foreningens side for redigering. Slik brukes den:

 1. Når det ikke er lagt inn noen aktiviteter, vises det med en melding
 2. Klikk på "Legg til aktivitet" og da kommer det opp en seksjon for å legge til aktiviteter
 3. En velger type aktivitet i toppen og ser tilgjengelige aktiviteter med små knapper nedenfor
 4. Trykk på aktivitet for å velge den. Den vil da dukke opp over og forsvinne fra listen over tilgjengelige
 5. En kan fjerne en valgt aktivitet ved å klikke det røde krysset på aktiviteten. Den vil da dukke opp i listen over tilgjengelige igjen

Portalen kan selv styre hvilke av disse fire feltene som skal være tilgjengelig for at foreningene kan redigere det. Dette gjøres på Innstillinger - Oppsett - Foreningsportal. Legg til valg for "Forening Rediger" + "Område" / "Kategori" / "Aktivitet" / "Målgruppe" og sett det til "Ja" eller "Nei".

Vi setter 17.04.2023 alle fire felt til å vises på redigering av forening. Portalen kan selv bestemme hvilke felt dere vil vise.

7. Administrator kan nå redigere grunnlagsregister og andre innstillinger

Under Innstilling - Oppsett er det nå kommet fire nye valg:

 1. Foreningsportal
  • Legg til innstilling som en vil sette
  • Klikk Rediger for å endre valg på den innstillingen
  • Dersom en ikke har lagt inn en innstilling, brukes standard
 2. Org. kategori
  • Her kan en legge inn, endre og slette kategorier
  • En kan også flytte foreninger fra en kategori til en annen
  • Dette er spesielt nyttig når en skal slå sammen kategorier
  • En må legge inn egne kategorier for forening og bedrifter
 3. Org. område
  • Her kan en legge inn, endre og slette områder
  • En kan også flytte foreninger fra et område til et annen
  • Dette er spesielt nyttig når en skal slå sammen områder
  • Områder er felles for både foreninger og bedrifter
 4. Org. målgruppe
  • Her kan en legge inn, endre og slette målgrupper
  • En må legge inn egne målgrupper for forening og bedrifter

8. Satt opp bedre nettsted på foreningsportal.no

 • Vi har forbedret nettstedet på foreningsportal.no
 • Her vil både eksisterende og nye portaler få informasjon


Nyttige lenker

Sosiale media

2023 © Foreningsportal