Oversikt over organisasjoner og aktivitet Foreningsportal.no

Komme i gang

Her ser du hvordan vi kjører i gang en ny foreningsportal. Vi har normalt kontakt med frivilligsentralen i denne prosessen.

0. Evt. vurdering før bestilling

 1. Henter inn alle foreninger fra enhetsregisteret for kommune eller aktuelle postnummer
 2. Oppretter portal og legger ut foreningene
 3. Gir aktuelle brukere tilgang til å logge inn og prøve løsningen
 4. Vi tar en gjennomgang av hvordan løsningen fungerer, der dere kan prøve selv

1. Få opp register med e-post eller mobil på alle foreninger

 1. Sentralen sender over lokale lister dersom det finnes
 2. WIS samler data fra enhetsregister og lokale lister og lager et regneark på nett
 3. Sentralen gjennomgår regnearket og jobber med å fylle inn mobil eller e-post
  Vi anbefaler at en samler noen frivillige til å bidra i denne jobben
 4. WIS oppretter portalen og legger ut endelig regneark

2. Informere

 1. Sørg for å informere foreninger om den nye portalen
 2. Gjerne få til en sak i media
 3. Inngå samarbeid med kommunen om å legge ut informasjon om portalen

3. Få foreningene til å oppdatere

 1. Fra systemet sendes det e-post og sms til alle foreninger med lenke til å oppdatere
 2. Foreningene går inn og oppdaterer sine data
 3. Vi kan vise status for oppdatering på startsiden til portalen
 4. Purre de som ikke oppdaterer til 80 % av foreningene har oppdatert

4. Åpne kalender

 1. Kalenderen er en fin måte for at foreningene kan få vist fram sin aktivitet

5. Normal drift

 1. Send ut varsel om oppdatering to ganger pr. år (f.eks. mai og september)

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Foreningsportal