Oversikt over organisasjoner og aktivitet Foreningsportal.no

Eksport / integrasjon

Det er laget mulighet for å eksportere data fra foreningsportalen. Dette kan være aktuelt når en ønsker å vise data fra portalen andre steder. Her finner du informasjon om denne muligheten.

Generelt

Format: JSON

Vi har valgt å bruke JSON-format da det er mange systemer som støtter dette formatet. Vi gjør følgende endringer på tekster:

 • Alle html-tagger fjernes
 • Ulike former for linjeskift ( br  /  /p  /  CR/LF ) erstattes med  \n 
 • Tabulator erstattes med  \t 
 •  "  erstattes med  \" 
 •  \  erstattes med  \\ 

En kan legge inn parameter "Format=pre" for å vise teksten slik den er, ellers må en bruke "Vis sidekilde" for å se dataene riktig. Når en tar med "Format=pre" vises også litt informasjon om parametre i toppen. Det er ikke json i header på responsen.

Lenke

Kontakt WIS på post@wis.no for å få åpnet lenke til eksportene fra din foreningsportal. Det er pr. i dag to eksporter:

 • Forening (liste / detaljer)
 • Kalender (liste / detaljer)

Begrensninger

Det er ingen begrensninger når en henter ut data fra foreningsportalen på denne måten.

Pris

Tilgang til å hente ut data er inkludert i lisensen for portalen.

Eksport: Forening

Denne lager en liste over alle foreninger på portalen som tilfredsstiller parameter som gis inn.

Parameter

 1. Format: Dersom denne settes til "pre" (Format=pre), vil resultat vises formatert
 2. Search: Fritektssøk i de fleste felt som styrer liste (brukes ikke dersom det er angitt Id)
 3. Id: Foreningens id. Dersom den er angitt vises detaljer om foreningen. Hvis ikke vises liste over foreninger

Felt i liste

 1. Id: Foreningens Id
 2. Name: Foreningens navn
 3. AreaId: Område Id
 4. AreaName: Område navn
 5. CategoryId: Kategori Id
 6. CategoryName: Kategori navn
 7. LogoUrl: Lenke til logo-bilde
 8. Email: E-postadresse
 9. Phone: Telefon
 10. Url: Adresse til nettside

Felt i detaljer

 1.  Id: Foreningens Id
 2. Name: Foreningens navn
 3. AreaId: Område Id
 4. AreaName: Område navn
 5. CategoryId: Kategori Id
 6. CategoryName: Kategori navn
 7. ImageUrl: Lenke til illustrasjonsbilde
 8. LogoUrl: Lenke til logo-bilde
 9. Ingress: Kort info om foreningen
 10. Description: Lengre beskrivelse av foreningen
 11. Phone: Telefon
 12. Email: E-postadresse
 13. Url: Adresse til nettside
 14. Facebook: Lenke til Facebook-side
 15. Contact: Kontaktperson
 16. VisitAddress: Besøksadresse
 17. PostAddress: Postadresse
 18. PostNumber: Postnummer
 19. PostName: Poststed
 20. OrgNumber: Organisasjonsnummer
 21. EstDate: Etableringsdato (dd.mm.yyyy)
 22. Members: Antall medlemmer
 23. Vipps: VIPPS-nummer
 24. Keywords: Stikkord
 25. ExtranetLastModified: Siste endret på portalen

Eksport: Kalender

Denne eksporten lager en liste over kalenderoppføringer eller en bestemt.

Parameter

 1. Format: Dersom denne settes til "pre" (Format=pre), vil resultat vises formatert
 2. Id: Hvis det sendes inn Id får en all info om den oppføringen, ellers listes kalenderoppføringer opp
 3. DateFrom: Startdato (dd.mm.yyyy)
 4. DateTo: Sluttdato (dd.mm.yyyy)
 5. DaysFrom: Startdato i forhold til dagens dato (-1 betyr fra og med i går)
 6. DaysTo: Sluttdato i forhold til dagens dato (2 betyr til og med i overmorgen)
 7. OrganizerId: Id for organisasjon
 8. Search: Søker i de fleste felt
 9. Top: Antall treff. Hvis det ikke er angitt brukes 250

Felt

 1. Id: Id til kalenderoppføringen
 2. NewDate: 1 hvis det er første oppføring på ny dato, ellers 0
 3. Date: Oppføringens dato (dd.mm.yyyy)
 4. DateEnd: Oppføringens sluttdato (dd.mm.yyyy)
 5. Time: Klokkeslett (tt:mm). Dersom det er også er angitt tid slutt, vises det som start - slutt
 6. TimeStart: Klokkeslett start (tt:mm)
 7. TimeEnd: Klokkeslett slutt (tt:mm)
 8. Title: Tittel
 9. Description: Beskrivelse
 10. Details: Detaljert beskrivelse
 11. Location: Sted
 12. ImageUrl: Lenke til tilknyttet bilde
 13. OrganizerId: Id til foreningen som er tilknyttet oppføringen
 14. OrganizerName: Navn på foreningen som er tilknyttet oppføringen
 15. OrganizerLogo: Lenke til foreningens logo

Nyttige lenker

Sosiale media

2023 © Foreningsportal